Προβολή και Επικοινωνία

Οι διοργανωτές της Aquatherm Thessaloniki 2020 στην προσπάθειά τους να συμβάλλουν καταλυτικά στην επιτυχημένη διεξαγωγή της έχουν σχεδιάσει μια έντονη, κλιμακούμενη όσο και σφαιρική  διαφημιστική καμπάνια προβολής της μέσω της αξιοποίησης του συνόλου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά), ενώ ταυτόχρονα θα υλοποιηθεί μια εκτεταμένη ψηφιακή καμπάνια που θα αξιοποιεί websites, google adwords, social media και blogs, ενώ από το διαφημιστικό mix δεν θα λείπουν και οι outdoor ενέργειες.

Την ίδια στιγμή, έχει ληφθεί μέριμνα για την σταδιακή ένταση του ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής απευθυνόμενη στον κλαδικό-ειδικό Τύπο και σε αντίστοιχα websites με την αποστολή ειδησεογραφικών newsletters, δελτίων τύπου, αλλά και απόλυτα στοχευμένου content. Σκοπός; Η επίτευξη πλήρους κάλυψης, προσέγγισης και reach στο σύνολο των ενδιαφερόμενων stakeholders