Παράλληλες εκδηλώσεις


Στο πλαίσιο των εκθέσεων Aquatherm Thessaloniki 2020 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικά σεμινάρια και ημερίδες με τη συμμετοχή και καθοδήγηση καταρτισμένων Φορέων, επαγγελματιών και επιστημόνων, τα οποία αποσκοπούν στο να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για εξειδικευμένα θέματα και εφαρμογές στους κλάδους της δόμησης, των κατασκευών, της ύδρευσης, της θέρμανσης, του κλιματισμού και της εξοικονόμησης ενέργειας.